Del 3 – Att ta sig igenom och tillbaka efter en långtidssjukskrivning

Hur jag själv ska agera mot och vilken hjälp jag kan få från arbetsgivare och försäkringskassan? Vad kan de tänka på?

Den här delen vänder sig till dig som är långtidssjukskriven och vill få kunskap i hur du kan hantera arbetsgivare och försäkringskassa och vad de kan hjälpa dig med för en bra återgång.

Den första delen vänder sig förutom till den sjukskrivne till vänner och familj och del 2 handlar om sjukvård och rehabinstanser och vad de kan hjälpa dig med.


Din kursledare


Martin Björk
Martin Björk

Jag är en man med allt för stor erfarenhet av långtidssjukskrivningar och att ta sig igenom och tillbaka efter desamma. Den kurs jag nu kommer att erbjuda innehåller erfarenheter om/från dessa perioder som jag nu vill dela med mig av.

Kontakt: [email protected] com


Kursinnehåll


  Introduktion är gemensam för alla delkurser
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Hur jag själv ska agera mot och vilken hjälp jag kan få från arbetsgivare och försäkringskassan? Vad kan de tänka på?
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig

Kom igång nu!