Argumentationsteknik

Hur du vässar dina argument och övertygar på bästa sätt


Hej och välkommen till min kurs i argumentationsteknik.

Du kommer få lära dig hur du med retoriken och språket som verktyg kan övertyga på allra bästa sätt.

Kursen består av flera delar: Hur dispositionen bör läggas upp, argumentationens tre hörnstenar, språkliga verktyg, ett assertivt kommunikationssätt och kroppsspråkets betydelse. Samtliga delar genomsyras av de retoriska begreppen ethos, logos och pathos.


Unikt för kursen är att den är helt inriktad mot resultatet. Konkreta och handfasta verktyg ges och runt i kring-fakta utan reell betydelse har skalats bort.


Efter genomgången kurs kommer du erhålla ett certifikat som visar att du har genomgått kursens olika delar. Certifikatet kan du exempelvis ta med dig på arbetsintervjuer eller vid andra rekryteringsträffar. De flesta arbetsgivare premierar arbetssökande som uppvisar intresse för och kunskaper i argumentationsteknik och assertiv kommunikation eftersom sådan kompetens är ovärderlig och utgör stommen inom de flesta branscher, alltifrån försäljning till vård- och omsorg.

Välkommen att delta i kursen!


Din kursledare


C. König
C. König

Vem är då jag? Jag är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Jag har arbetat som lärare för vuxna i svenska och svenska som andraspråk i ungefär fem år och arbetar sedan ett år tillbaka på en kommunal skola. Jag brinner för språkets grammatiska och semantiska strukturer och hur man med hjälp av dessa kan nå dit man vill.

Efter genomgången kurs kommer du erhålla ett certifikat som visar att du har genomgått kursens olika delar.

Certifikatet kan du exempelvis ta med dig på arbetsintervjuer eller vid andra rekryteringsträffar. De flesta arbetsgivare premierar arbetssökande som uppvisar intresse för och kunskaper i argumentationsteknik och assertiv kommunikation eftersom sådan kompetens är ovärderlig och utgör stommen inom de flesta branscher, alltifrån försäljning till vård- och omsorg.

Välkommen att delta i kursen!


Kursinnehåll


  De tre hörnstenarna och dispositionen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Mer om dispositionen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Att vara assertiv
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Avslutande quiz
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig

Vanliga frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Kom igång nu!