Att följa strömmen


Kursen ger dig grundläggande kunskaper om kroppens egen ström eller elektriska laddning och hur vi genom mikroström kan påverka kroppen vid massor av olika tillstånd.

Kursen ger dig både teoretiska kunskaper och flera praktiska instruktionsfilmer med förslag på applicering av elektroder, inställningar osv.

Du får helt enkelt lära dig att följa strömmen genom kroppen.

Oavsett art

Den här kursen är lämplig för dig som är yrkesutövare, till exempel massör, fysioterapeut eller liknande men kursen är också lämplig för dig som vill använda mikroström på dig själv eller dina djur där hemma.

Kursen är dessutom upplagd för kunskap och information oavsett vilken art du har, du kommer alltså att kunna behandla såväl hund och häst som människa eller någon annan art.

Applikations förslag

I kursen får du massvis med olika exempel på hur du kan placera elektroderna vid olika tillstånd, vilka behandlingsalternativ som finns och vad du ska tänka på


Produktbeskrivning

Den här kursen är INTE produktbunden utan du kan översätta materialet och informationen till vilken MIKROström enhet som helst på marknaden. Dock använder vi oss framförallt utav en enhet som heter MicroPlus och det är den vi använder oss utav i instruktionsfilmerna.

Indikationer

Självklart tar kursen upp exempel på när behandling med mikroström kan vara lämpligt men vi går också igenom tillfällen när du inte ska behandla med mikroström.

Dessutom får du en förklaring på vad elterapi innebär och exempel på andra sorters strömbehandlingar.636 kr

Följ strömmen

En webbkurs om behandling med mikroström

En webbkurs som riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur behandling med mikroström går till och hur det påverkar kroppen.

Kursen är till för dig oavsett om du är yrkesutövare (massör, fysioterapeut osv.) eller privatperson.

Kursen beskriver i första hand behandling på hund, häst eller människa.