Legionella i miljön

Förekomst, provtagning, analys, lagar och förordningar och åtgärder

Pris exklusive moms är 2 200 kr

Legionella orsakar legionärssjuka och Pontiacfeber. Bakterien förökar sig i vatten, främst i tappvattensystem och i kyl- och ventilationssystem. Lagstiftningen kring risker med Legionella är komplex, men behovet av miljöanalys av Legionella präglar alla bestämmelser – man måste veta om Legionella förekommer i olika system. (Läs mer här http://micans.se/miljoanalys-av-legionella).

Vi ger med jämna mellanrum denna kurs på vårt företag i Mölnlycke och ibland på orter ute i landet. Över 100 miljöinspektörer och verksamhetsutövare från mer än 30 kommuner har redan gått kursen. Vi har fått förfrågningar om vi kan lägga upp en webb-kurs från många som behöver resa långt för att nå Mölnlycke. I dessa oroliga tider när COVID-19 härjar är möjligheterna att gå kursen ”live” dessutom mycket begränsad. Vi har därför spelat in kursen och erbjuder den nu som en webbkurs.

När du anmält dig till kursen skickar vi ut ett kursmaterial som består av en bok och ett kurskompendium men presentationerna. Skicka ett epost-meddelande till [email protected] med din postadress så skickar vi ut materialet. Kursen kommer att vara tillgänglig i 30 dagar efter det att vi skickat ut kursmaterialet.

Vill du ha faktura istället för on-line betalning? Kontakta oss via epost till [email protected] så ordnar vi med en faktura och så får ni en kupong och kan starta kursen.

Webb-kurs är ett bra sätt att lära sig mer om Legionella, men att gå kursen tillsammans med andra miljöinspektörer och verksamhetsutövare möjliggör kommunikation och utbyte av erfarenheter. Vår erfarenhet säger att det blir bra diskussioner mellan kursdeltagare och lärare under lektioner och raster. Nu har vi ju COVID-19 som omöjliggjort för många att delta i Mölnlycke. Men om du vill gå kursen "live" i Mölnlycke efter att ha tagit del av webb-kursen kan vi erbjuda en plats för 300:- vid ordinarie kurstillfälle (sista i vår går 5 juni). Nya tillfällen under hösten kommer att annonseras på vår hemsida när Sverige och världen har återgått till rimligt normala förhållanden och vi kan resa och mötas obehindrat igen.

Vanliga frågor som kursen ska besvara:

Legionella och dess levnadsmiljöer

 • Vad är Legionella? Typning, när och varför?
 • Vad skiljer olika system där Legionella förekommer?
 • Vilka provtagnings- och analysmetoder passar för vilka system?
 • Vad skiljer och förenar olika system när det gäller riskbedömningar, smittspårning och förebyggande åtgärder?

Provtagning

 • Ospolat eller spolat, vad är skillnaden?
 • Kallt eller varmt vatten, eller blandat?
 • Med eller utan blandare eller dusch monterad?
 • Hur tolkar man provprotokoll: cfu/100 mL, cfu/L?
 • Hur provtar man jord, kompost och andra fasta material?
 • Hur provtar man kyltorn, bioreningsanläggningar m.m.?
 • Hur ska prover förvaras och transporteras?

Nationell lagstiftning

 • Vad omfattar lagstiftningen?
 • Objektburen smitta.
 • Smittskyddslagstiftning och
  smittspårning.
 • Ansvar för tillsyn och kontroll.
 • Tillsyn av lokaler för vård och omsorg.
 • Egenkontroll för verksamhetsutövare.

Sanering och förebyggande åtgärder

 • Upphettning, till vilken temperatur och hur länge?
 • Biocider eller ultraviolett ljus eller båda?
 • Vilken temperatur ska man ha på varmvatten?
 • Kan Legionella växa i kallvattensystem?


Din kursledare


Micans - Karsten Pedersen
Micans - Karsten Pedersen

Karsten Pedersen fick sin doktorsexamen 1982 vid institutionen för mikrobiologi, Göteborgs universitet, en avhandling om mikrobiella biofilmer i havsvatten. Karsten blev docent 1993 har därefter haft anställning som professor i mikrobiologi vid Göteborgs Universitet och han har också varit adjungerad professor i geomikrobiologi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han var engagerad som expert i mikrobiologi och skrev 150 artiklar och granskade 370 artiklar för det svenska lexikonet ”Nationalencyklopedin. Hans tidigare forskning om livet i underjorden har genom åren ofta presenterats i tidningar och tidskrifter, radio och TV.

Sedan 2005 driver Karsten företaget Microbial Analytics Sweden AB, (Micans) tillsammans med en stab mycket kompetenta och engagerade medarbetare www.micans.se. Micans är ett fristående konsultlaboratorium med personliga kontakter och god service. Laboratoriet erbjuder laboratorietjänster, problemlösning och rådgivning inom mikrobiologiska och kemiska frågeställningar. Det välutrustade laboratoriet är ISO 17025 ackrediterat, har stor kompetens och all utrustning som krävs för kvalificerade mikrobiologiska laboratorietjänster, tester och analyser inklusive miljöanalys av Legionella. Micans ledningssystem för kvalité och miljö certifierat enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001.


Vanliga frågor


1. Kan ni fakturera kursavgiften istället?
Ja, det går bra. Kontakta oss via epost till: "[email protected]" så ordnar vi med en faktura och så får ni en kupong och kan starta kursen.
2. Vad ingår i kursen?
Du kan under en given tidsperiod ta del av föreläsningarna på kursportalen, dessutom ingår ett kursmaterial som består av en bok och ett kurskompendium men presentationerna. Skicka ett e-post till [email protected] med din postadress så skickar vi omgående materialet när du registrerat dig för kursen.
3. När börjar kursen?
Den startar när du anmält dig och betalat avgiften eller begärt en faktura. Men vänta gärna att gå kursen till dess kursmaterialet kommit fram.
4. Hur länge är kursen tillgänglig?
Du har tillgång till kursen 30 dagar efter anmälan. Om du av någon anledning behöver mer tid så kan du höra av dig till [email protected]
5. Kan jag ställa frågor?
Ja, du kan dels kommentera efter varje lektion, ange din epost så svarar vi så fort vi kan. Du kan också skicka epost direkt till [email protected] Det är också möjligt att vi kan talas vid på telefon om du vill diskutera någon frågeställning mer ingående.

Tack för att du går den här kursen. Hoppas den kommer att svara mot dina förväntningar. Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss på Micans om du har frågor, vill diskutera problem eller vi skicka prover för miljöanalys av Legionella

Kom igång nu!