Skippa skålen

Berikning av matsituationen för din hund

Berikning av hundens liv minskar risken för problembeteenden och stressrelaterade sjukdomar hos hunden, samtidigt som det väsentligt höjer hundens livskvalitet. Skippa skålen ingår i en serie om 3 kurser som handlar om berikning - Skippa skålen, Viktiga vardagen [ej lanserad än] och Kreativa koppelpromenaden [ej lanserad än], vilka samtliga fokuserar på hur du kan berika din hunds liv i de olika situationerna som finns i vardagen.

Jag som håller i kursen är grundare och ägare till Future Dogs - H-märkt hundinstruktör samt civila tjänstehundar, certifierad assistanshundinstruktör nivå 2 via Svenska Brukshundklubben. Jag anser att det viktigaste gällande hundträning är att jobba med istället för emot hunden - jag jobbar belöningsbaserat där jag förstärker de beteenden jag önskar. Mer information om mig, min erfarenhet och utbildning hittar du här.


Din kursledare


Veronica Marklund Jägerving
Veronica Marklund Jägerving

Kom igång nu!