Att ta sig igenom och tillbaka efter en långtidssjukskrivning, introduktion till del 1, 2 och 3

Vad ska du som är långtidssjukskriven tänka på, men också vad du som är "hjälpare" bör tänka på.

Introduktion till del 1, 2 och 3.

Är du själv långtidssjukskriven eller känner du någon som är det och vill vara ett bra stöd? För dig som är sjukskriven är det god ide att gå alla tre delarna.

Den första delen vänder sig förutom till den sjukskrivne till vänner och familj, den andra delen vänder sig till sjukvård och rehabinstanser och den tredje delen till arbetsgivare och försäkringskassa och vad de kan hjälpa till med i en återgång.


Din kursledare


Martin Björk
Martin Björk

Jag är en man med allt för stor erfarenhet av långtidssjukskrivningar och att ta sig igenom och tillbaka efter desamma. Den kurs jag nu kommer att erbjuda innehåller erfarenheter om/från dessa perioder som jag nu vill dela med mig av.

Kontakt: [email protected] com


Kursinnehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig

Kom igång nu!