Hzkyu0abqbetyfyrkzvk

Vällingresan - från idé till säljbar produkt

Om kvinnligt företagande och mathantverk på landsbygden

   Titta på trailer

I föreläsningen ”Vällingresan” följer du med på resan från en mathantverksidé till färdig affärsidé och säljbar produkt på butikshyllan.

Du får veta mer om produktutveckling, marknadsföring, nätverk, säljkanaler, mathantverk, kvinnligt företagande på landsbygden och en hel del personliga reflektioner från den här resan.

Produkten i fråga är färsk välling, som såldes som ”Fjällvälling” och är ett certifierat mathantverk.

Följ med på Vällingresan!

(ca 38 minuter)

OBS! Jag kommer gärna till ditt företag eller organisation och föreläser! För mer info: 076-276 22 70 eller [email protected]


Din kursledare


Vinnovationer Utbildning & forskning
Vinnovationer Utbildning & forskning

Fil. Dr. i företagsekonomi Anne Ribjer har forskat i samhällsentreprenörskap på landsbygden och har mångårig erfarenhet som egen företagare.

Hon har undervisat på universitetsnivå i affärsutveckling, socialt företagande, starta-eget och företagsekonomi.

Hennes avhandling heter " The influence of wicked problems on community-based entrepreneurship in rural Sweden" (inverkan av lömska problem på samhällsentreprenörskap på landsbygden i Sverige).

Hon driver företaget Vinnovationer Utbildning & Forskning som föreläser och ger work-shops i socialt företagande, samhällsentreprenörskap och landsbygdsutveckling, samt erbjuder forskningstjänster.

Ta gärna en titt på www.vinnovationer.se

Kommande föreläsning baseras på resultaten i hennes avhandling. om lömska problem och komplexa relationer i samband med lokal utveckling på landsbygden.

Kommande kurs handlar om hur du lyckas med ditt sociala företag.

Frågor och funderingar? Hör av dig: 076-276 22 70 eller [email protected]

Kursinnehåll


  Föreläsning
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig

Kom igång nu!